Grondwerken

Met ons professioneel machinepark verzorgen wij alles van grond- en afbraakwerken tot grondtransport. Samen met de klant, architect en ingenieur zorgen wij voor een feilloze start van jouw project. Dankzij onze georganiseerde aanpak en uitgebreid machinemark leveren we professioneel werk. U kan bij DS-V terecht voor de volgende zaken:

Bouwrijp maken van terreinen

  • Ontbossing
  • Opruimen en saneren van terreinen

Uitgraven van bouwputten

Klassieke grondwerken met uitgravingen (inclusief afvoer van grond) en aanvullingen

Specifieke grondwerken

  • Funderings- en draineringswerken
  • Onderhoud van stortplaatsen
  • Aanleggen spoorwegbedding
  • Nivelleringswerken (bv. voor wegeniswerken)
  • Afvoeren van grond van diepfunderingen (bv. slibwanden)
  • Leveren en plaatsen van zand, zandcement en gerecycleerde betonproducten

Particulieren

U bent als particulier op zoek naar een gespecialiseerde onderneming voor uw sloop- en/of grondwerken? Aarzel niet en doe een beroep op DS-V.

Dit doen wij voor u:

  • Afbraakwerken: sloop van volledige woningen, bijgebouwen, garages en veranda’s, …
  • Grondwerken: uitgraven zwembaden, kelders, vijvers, …

Voor meer informatie, aarzel niet om ons te contacteren!

Contact