BEL ONS VRIJBLIJVEND: 0477/31 86 98

Grondwerken

Dankzij onze georganiseerde aanpak en uitgebreid machinemark leveren we professioneel werk. U kan bij DS-V terecht voor de volgende zaken:

Bouwrijp maken van terreinen:

  • ontbossing
  • opkuisen en saneren van terreinen

Uitgraven van bouwputten:

klassieke grondwerken met uitgravingen (inclusief afvoer van grond) en aanvullingen

Specifieke grondwerken:

  • funderings- en draineringswerken
  • onderhoud van stortplaatsen
  • aanleggen spoorwegbedding
  • nivelleringswerken (bv. voor wegeniswerken)
  • afvoeren van grond van diepfunderingen (bv. slibwanden)
  • leveren en plaatsen van zand, zandcement en gerecycleerde betonproducten

Particulieren:

U bent als particulier op zoek naar een gespecialiseerde onderneming voor uw sloop- en/of grondwerken? Aarzel niet en doe een beroep op DS-V.

Dit doen wij voor u:

  • afbraakwerken: sloop van volledige woningen, bijgebouwen, garages en veranda’s, …
  • grondwerken: uitgraven zwembaden, kelders, vijvers, …